LABORATORIER 
DERMATOLOGIQUES JURIDISKE MERKNADER FOR A-DERMAS NETTSTED 

 

Forlegger  
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Forenklet aksjeselskap med en kapital på 22 987 907,05 € 
Hovedkontor på 45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE 
RCS Nanterre B 319 137 576
MVA: FR42319137576 
Tlf.: +33 (0) 5 63 58 88 00
E-post: ta kontakt med.aderma@pierre-fabre.com

Forlagsdirektør  PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

Utvikler
SMIL 
Forenklet aksjeselskap med en kapital på 814 314, 88 € 
20 Rue des Jardins
92600 Asniers-sur-Seine 
RCS Nanterre 378 615 363 

 

Hébergeur 
PLATTFORM.SH  Forenklet aksjeselskap med en kapital på 510 747,00 € 
131 Boulevard de Sébastopol 
75002 Paris 
RCS Paris B 521 496 059
Tlf.: +33 (0)1 40 09 30 00
E-post: customercare@platform.sh

 

Kreditt 
Design, skapelse: BRED Design, redaksjonelt innhold, bilder/videoer: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A-DERMAS NETTSTED

 

ARTIKKEL 1 – FORMÅLET MED DE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK 

Formålet med disse generelle vilkårene og betingelsene for bruk (heretter referert til som "T&C-ene") er å definere vilkårene for bruk og tilgang til nettstedet som tilhører LABORATOIRES A-DERMA (heretter referert til som " LABORATOIRES A-DERMA "), et merke som tilhører PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (heretter referert til som "PFDC"), som brukerne (heretter kalt "Brukerne") aksepterer utelukkende ved å bruke nettstedet.

 
Hvis brukere ikke godtar dem, ber LABORATOIRES A-DERMA dem om å forlate nettstedet. 

T&C-ene er underlagt fransk lov og kan endres når som helst og uten varsel. Bruken og konsultasjonen av nettstedet er begrenset til personlige og ikke-kommersielle formål. 

Generelt godtar brukeren å ikke bruke hele eller deler av nettstedet til ulovlige formål (opphavsrett) eller i strid med disse T&C-ene. 

Ved å besøke nettstedet godtar brukeren å overholde T&C-ene slik de vises på konsultasjonsdatoen. 

T&C-ene kan håndheves mot enhver bruker som kobler seg til nettstedet. 
 
ARTIKKEL 2 – BESKRIVELSE AV NETTSTEDET 
Nettstedet kan kun nås på nett på følgende adresse:

https://www.aderma.no/ og kun for brukere som bor i Metropolitan France (inkludert Korsika). 

Nettstedet er opprettet for å gi deg informasjon om LABORATOIRES A-DERMA (produktfiler, råd, konkurranser, nyhetsbrev osv.) samt å presentere de ulike LABORATOIRES A-DERMA-produktseriene fullt ut. Nettstedet inkluderer ikke-kontraktsmessig informasjon om LABORATOIRES A-DERMA, med det konstante målet å beskrive alle produktene, men uten noe ønske om å tilby direkte kjøp av et produkt eller en tjeneste (med mindre annet er uttrykkelig angitt) (heretter kalt "Tjenestene"). 

Hvis du er under seksten (16) år gammel, erklærer du at du har fått tillatelse fra dine foreldre eller juridiske representanter til å gi LABORATOIRES A-DERMA din personlige informasjon for å få tilgang til nettstedet, samt for å motta kommunikasjon sendt av LABORATOIRES A-DERMA. 

Nettstedet er i sin helhet finansiert av PFDC. Nettstedet utgjør ikke noe kontraktsmessig tilbud og inkluderer ikke noen form for reklame.

I den grad nettsiden er oppdatert, med tanke på alle aktiviteter, kan det hende at noe ny informasjon, tjenester eller kunngjøringer ikke lenger er gyldige på tidspunktet for distribusjon eller at de ganske enkelt er utdaterte. LABORATOIRES A-DERMA kan ikke garantere, selv om de gjør den nødvendige innsatsen, at all informasjon og tjenester på nettstedet er perfekt oppdatert. 

LABORATOIRES A-DERMA garanterer ikke nøyaktigheten og fullstendigheten til informasjonen og tjenestene på nettstedet. LABORATOIRES A-DERMA vil foreta de relevante korreksjonene. Informasjonen og tjenestene som tilbys kan også ha blitt oppdatert mellom det tidspunktet brukerne så dem og det tidspunktet brukerne ble klar over det. LABORATOIRES A-DERMA garanterer ikke på noen måte at denne informasjonen er korrekt, fullstendig og oppdatert. 

Bruken av nettstedet er brukerens eget og fulle ansvar. LABORATOIRES A-DERMA vil ikke holdes ansvarlig for resultater oppnådd etter bruk av nettstedet. 

Med mindre annet er uttrykkelig gitt, vil enhver ny funksjon som forbedrer eller øker en eller flere eksisterende tjenester eller nye tjenester lansert av LABORATOIRES A-DERMA være underlagt T&C-ene. 
Brukere godtar at tjenesten leveres til dem "som den er". Brukere forplikter seg til å bruke nettstedet i henhold til formålene beskrevet i T&C-ene, for ikke å avlede formålene med nettstedet og ikke forsøke å omdirigere brukere til en annen tjeneste. 

ARTIKKEL 3 – VILKÅR FOR TILGANG TIL NETTSTEDET 
3.1. For å få tilgang til nettstedet, må brukeren ha de nødvendige maskinvare-programvareferdighetene for bruk av internett. For å få tilgang til nettstedet via en datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon (heretter referert til som "Enheten"), må brukeren ha tilgang til en høyhastighets bredbåndsforbindelse, et telefonabonnement som gir tilgang til internett fra en datamaskin/nettbrett/ kompatibel mobilenhet som en smarttelefon (IOS, Android), WAP-tilkobling, WiFi-tilkobling og/eller 3G/4G. 

Brukeren erkjenner at vilkårene i kontrakten med sin bredbånds-/telefonleverandør vil fortsette å gjelde ved bruk av nettstedet. Brukeren vil alene påta seg alle kostnader som kan kreves av operatøren knyttet til tilgang til internettjenester, dvs. WiFi, WAP og/eller 3G/4G, for bruk av nettstedet. 
Brukeren samtykker i å ikke forstyrre den riktige funksjonen til nettstedet, serverne, nettverkene og/eller modifisere, tilpasse, hacke nettstedet og/eller modifisere en tredjepartsapplikasjon eller nettside på noen måte som kan skape forvirring med hensyn til koblingen til nettsiden. 

Brukeren er klar over begrensningene og begrensningene for internett- og telekommunikasjonsnettverk og forplikter seg derfor til å: 
• beskytte enheten mot enhver form for virus, forsøk på inntrenging, uautorisert tilgang og/eller bruk av tredjeparter; 
• sikre forholdene for installasjon, drift og vedlikehold av enheten som er nødvendig for at nettstedet skal fungere på riktig måte. 

3. 2. BRUKERNES FORPLIKTELSER 
Ved å bruke nettstedet godtar brukerne å avstå fra å: 
• bruke nettstedet eller tjenestene til å engasjere seg i politikk, propaganda eller proselyttisme; 
• avlede nettstedet fra formålet; 
• utføre ulovlige aktiviteter, inkludert brudd på rettighetene til innehavere til tekster, fotografier, bilder, tekster, videoer, osv.; 
• annonsere eller oppfordre andre brukeres oppmerksomhet til å bruke enhver annen tjeneste, konkurrent eller ikke; 
• på noen som helst måte undergrave driften av nettstedet; 
• bryte lovene om åndsverk; 
• bryte gjeldende lover og forskrifter. 

Brukere har forbud mot å: 
• laste ned, sende, sende e-post eller overføre på annen måte innhold som er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, utgjør trakassering, ærekrenkende, vulgært, uanstendig, truende mot andres privatliv, hatefullt, rasistisk eller på annen måte støtende; 
• konsultere, vise, laste ned eller overføre innhold som ville være i strid med gjeldende lover i landet der nettstedet konsulteres, og spesielt med hensyn til immaterielle rettigheter; 
• forsøke å villede andre brukere ved å tilegne seg navnet eller bedriftsnavnet til andre personer og mer spesielt ved å utgi seg for å være en ansatt, en moderator, en guide eller vert eller en tilknyttet PFDC og LABORATOIRES A-DERMA; 
• laste ned, vise, sende e-post eller overføre på annen måte innhold inkludert datavirus eller annen kode, fil eller program designet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare eller telekommunikasjonsverktøy; 
• laste ned, vise, sende e-post eller overføre på annen måte krenkende innhold, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter (heretter samlet referert til som "rettighetene") som tilhører andre; 
• forstyrre den normale flyten av dialoger, øke hastigheten på rullingen av skjermen slik at brukerne ikke kan følge og skrive inn dialogen eller utføre handlinger som har en lignende forstyrrende effekt som hindrer brukernes evne til å kommunisere i sanntid; 
• forstyrre eller forstyrre tjenesten, servere, nettverk koblet til tjenesten eller nekte å overholde de nødvendige betingelsene, prosedyrene, generelle regler eller regulatoriske bestemmelser som gjelder for nettverk koblet til tjenesten; 
• på noen måte trakassere andre eller flere andre brukere; 
• samle inn og lagre personlig informasjon eller identifiserende informasjon knyttet til andre brukere. 

LABORATOIRES A-DERMA eller en hvilken som helst person eller enhet utpekt av LABORATOIRES A-DERMA vil ha rett til å slette eller fjerne innhold som bryter med vilkårene i denne og/eller gjeldende forskrifter og/eller som er kritikkverdig på annen måte. 
Brukere erkjenner også at de må utvise god dømmekraft og bære alle de tilknyttede risikoene ved bruk av tjenesten(e) eller nettstedet. 

ARTIKKEL 4 – INFORMASJON PÅ NETTSTEDET 
4.1. Informasjon om produkter og tjenester 
Med mindre annet er angitt, utgjør produktene og tjenestene som presenteres på nettstedet en generell presentasjon av utvalget av LABORATOIRES A-DERMA-produktene. Denne informasjonen gis kun for informasjonsformål og ikke-kontraktuelle formål. 

4.2. Bruk av råd gitt på nettstedet 
Informasjon gjøres tilgjengelig for brukere på nettstedet. Denne bestemmelsen påvirker ikke overføringen av eventuelle eiendomsrettigheter knyttet til informasjonen. Brukere gis kun lisens til å konsultere og bruke denne informasjonen, på ikke-eksklusiv basis og for privat bruk. Som sådan er det forbudt for brukere å kopiere eller reprodusere hele eller deler av informasjonen på noen måte og på noe medium, eksisterende eller fremtidig, for å oversette informasjonen til et annet språk eller tilpasse informasjonen. 

LABORATOIRES A-DERMA kan ikke holdes ansvarlig for noen direkte eller indirekte konsekvenser og/eller skade som følge av defekt eller hacket informasjon. I tillegg påtar LABORATOIRES A-DERMA ikke en ytelsesforpliktelse, men snarere en forpliktelse til å gi informasjon og råd som vil bli gitt til brukerne. 
Til slutt gir LABORATOIRES A-DERMA ingen eksplisitt eller implisitt garanti og påtar seg intet ansvar for bruken av denne informasjonen eller rådene. Disse er kun gitt for informasjonsformål. 
For ytterligere informasjon og/eller bekymringer kan du skrive til følgende adresse:
Via epost: contact.aderma@pierre-fabre.com  Med post: LABORATOIRES A-DERMA “Les Cauquillous” 81506 LAVAUR CEDEX 
 
ARTIKKEL 5 – PUBLIKASJON AV NETTKURVERINGER OG ANMELDELSER FRA BRUKERE 
Nettstedet lar brukere identifiseres, bruke den elektroniske vurderings- og anmeldelsestjenesten til å publisere vurderinger og anmeldelser (heretter referert til som "vurdering(er)/anmeldelse(r) ") på produkter fra LABORATOIRES A-DERMA. Ansatte i LABORATOIRES A-DERMA/PFDC eller noen av dets datterselskaper har ikke rett til å sende inn vurderinger/anmeldelser på nettstedet. 
 
Hver bruker er ansvarlig for sin vurdering/anmeldelse. LABORATOIRES A-DERMA kan ikke holdes ansvarlig av noen person for vurderinger/anmeldelser som er lagt igjen av en bruker. 
 
5.1. Vilkår for innsending av vurderinger/anmeldelser 
Ved å legge ut en vurdering eller anmeldelse på nettstedet, erklærer og garanterer brukere at: 
• vurderingen/anmeldelsen er i samsvar med T&C-ene og samsvarer med gjeldende juridiske og forskriftsmessige bestemmelser; 
• de har skrevet vurderingen/anmeldelsen, de har ikke utgitt seg for en annen person, og bruker ikke en falsk e-postadresse eller villeder ikke opprinnelsen til vurderingen/anmeldelsen; 
• vurderingen/anmeldelsen er deres originale verk og krenker ikke de immaterielle rettighetene til tredjeparter; 
• alt innholdet som publiseres er sant og nøyaktig. 
 
Brukere erklærer og garanterer videre at de ikke vil sende inn noe innhold:
• som kan identifisere dem (f.eks. ikke bruk deres fulle navn, men bare deres fornavn eller et "pseudonym"); 
• som inneholder informasjon (inkludert priser) om konkurrenter til LABORATOIRES A-DERMA eller deres produkter (inkludert andre produsenter og/eller distributører og/eller leverandører av kosmetiske produkter og i forbindelse med skjønnhet/hår); 
• ikke relatert til LABORATOIRES A-DERMA-produkter som presenteres på nettstedet; 
• som de mottar kompensasjon for fra en tredjepart uansett form; 
• sannsynlig å bli betraktet som en reklame eller reklamemateriell eller annen form for oppfordring; 
• referanse til informasjon på andre nettsteder, URL-er, e-postadresser, kontaktinformasjon eller telefonnumre; 
• som inneholder et datavirus, eller en annen potensielt forstyrrende eller skadelig fil, eller instruksjoner om hvordan du oppretter et slikt virus, program eller fil; 
• som kan anses som ærekrenkende, truende, fornærmende, skadelig, ondsinnet, oppfordrende til vold eller hat, vulgært, usømmelig, krenkende privatliv eller intellektuelle rettigheter på noen måte; 
• som kan anses å be om eller gi diagnoser eller råd knyttet til medisinske-, psykologiske-, juridiske-, økonomiske problemer osv. 
 
5.2. Kontroll, publisering og modifikasjon av vurderinger og anmeldelser 

  • Kontrollegenskaper 
  • For enhver publikasjon fra LABORATOIRES A-DERMA. 
  • Innen en periode på maksimalt to (2) måneder fra datoen for innsending av brukeren. 
  • Avslag på publisering 

LABORATOIRES A-DERMA forbeholder seg retten til å nekte å publisere vurderinger/anmeldelser som etter eget skjønn anses å bryte vilkårene angitt i artikkel I. 

 
I tillegg forbeholder LABORATOIRES A-DERMA seg retten til ikke å publisere: 
• duplisert innhold; 
• anmeldelser skrevet på et annet språk enn nettsiden; 
• noe uforståelig innhold (spesielt innhold med tilfeldige tegn og ordkjeder). 
 
• Publiserte vurderinger/anmeldelser 
 
Vurderingene/anmeldelser publisert etter moderering vil være synlige på nettstedet i en periode på tre (3) år. Ved slutten av denne perioden oppbevares vurderinger/anmeldelser av LABORATOIRES A-DERMA i en periode på tre (3) år. 
Vurderinger/anmeldelser vil ikke bli endret etter at de er sendt inn av brukeren. 
 
5.3. Åndsverk 
For enhver vurdering(er)/anmeldelse(r) som brukere sender inn til nettstedet, gir brukerne herved PFDC og dets tilknyttede selskaper og LABORATOIRES A-DERMA en gratis, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, verdensomspennende lisens og for en periode på tre (3) år fra publiseringen av vurderingen/anmeldelsen, for å reprodusere, representere, bruke, kopiere, modifisere, tilpasse, oversette, lage avledede verk, integrere i andre verk, distribuere denne/disse vurderingen(e)/anmeldelsen(e) (i sin helhet) eller delvis), og på annen måte utnytte og/eller inkorporere slikt innhold i andre medier, media eller teknologier. 
Brukere erkjenner herved at PFDC, så vel som dets tilknyttede selskaper og LABORATOIRES A-DERMA, kan oversette og publisere deres vurdering(er)/anmeldelser på deres delte og fremtidige sosiale mediesider (uten at noen slik liste er uttømmende: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat osv.) og enhver utenlandsk versjon av nettstedet, inkludert partner-/distributørnettsteder. 
Brukere informeres herved om at slike publikasjoner kan inneholde navn (eller pseudonymer som anbefalt ovenfor) som brukes til å publisere deres vurdering/anmeldelse. Brukere samtykker herved i at deres vurdering(er)/anmeldelse(r) kan brukes i forbindelse med merket LABORATOIRES A-DERMA og de tilknyttede logoene knyttet til merket LABORATOIRES A-DERMA og under betingelsene angitt i dette avsnittet. 
 
5.4. Kontakt 
For alle eller eventuelle spørsmål eller kommentarer angående LABORATOIRES A-DERMA-produkter eller deres bruk, kan brukere kontakte LABORATOIRES A-DERMA på følgende adresse: contact.aderma@pierre-fabre.com LABORATOIRES A-DERMA forbeholder seg retten til å videreformidle din mening til deres kundeserviceavdeling der det er hensiktsmessig. 
 
ARTIKKEL 6 – GARANTIER OG ANSVAR 
6.1 ANSVAR 

Bruken av nettstedet er brukernes eget og fulle ansvar. Brukerne forplikter seg til å bruke nettstedet i samsvar med det tiltenkte formålet. 
LABORATOIRES A-DERMA garanterer fredelig glede av nettstedet til brukere og garanterer spesielt at nettstedet ikke krenker noen immaterielle rettigheter som eies av en tredjepart, og at det er originalt innhold. LABORATOIRES A-DERMA garanterer at nettstedet overholder gjeldende franske lovbestemmelser og gjeldende industristandarder for nettsteder. 

Brukerne forplikter seg til ikke frivillig eller til og med ufrivillig å introdusere virus, feil eller filer av noe slag som kan forstyrre funksjonen til nettstedet. I et slikt tilfelle vil de påta seg eneansvaret. 
I en ånd av respekt for alle, kan LABORATOIRES A-DERMA ta rettslige skritt mot ondsinnede brukere. 
Brukeren erklærer og garanterer at de er fullstendig klar over egenskapene og begrensningene til internett, og spesielt at overføring av data og informasjon på internett kun drar fordel av relativ teknisk pålitelighet, som sirkulerer på delte nettverk med ulike egenskaper og tekniske kapasiteter, som forstyrrer tilgangen eller gjør det umulig på bestemte tidspunkt. 

LABORATOIRES A-DERMA kan ikke holdes ansvarlig for noen skade som følge av tilkobling til nettstedet eller bruk av nettstedet av en bruker. 
LABORATOIRES A-DERMA kan ikke holdes ansvarlig for feil, utelatelser, virus eller resultater som kan oppnås ved dårlig bruk av tjenester eller informasjon på nettstedet. LABORATOIRES A-DERMA er bare bundet av en enkel forpliktelse. 

LABORATOIRES A-DERMA og direktørene eller ansatte i LABORATOIRES A-DERMA/PFDC kan ikke holdes ansvarlige: 
– for enhver skade som følge av tilkobling, tilgang til eller bruk av nettstedet; 
– for enhver skade som direkte eller indirekte er et resultat av å konsultere nettstedet eller fra bruken av tjenestene som er tilgjengelige på den; 
– for direkte eller indirekte skade som følge av bruk av nettstedet, og spesielt ethvert driftsmessig, økonomisk eller kommersielt tap eller tap av nettstedet av data i ethvert informasjonssystem, selv om LABORATOIRES A-DERMA er klar over muligheten for slik skade. 

LABORATOIRES A-DERMA kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for tap av informasjon/tjenester eller en forringelse knyttet til denne tjenesten. All informasjon eller tjeneste som tilbys på nettstedet, kan ikke tolkes som noen form for garanti. 
I henhold til gjeldende juridiske eller forskriftsmessige bestemmelser, kan LABORATOIRES A-DERMA ikke holdes ansvarlig for skader, spesielt, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, kunder, data, immateriell eiendom som kan oppstå som følge av bruk eller manglende evne å bruke nettstedet, og mer generelt enhver begivenhet knyttet til nettstedet og/eller en tredjeparts nettside. 

6.2. ENDRING ELLER LUKKING AV NETTSTEDET 
LABORATOIRES A-DERMA streber etter å holde nettstedet tilgjengelig 7 dager i uken, 24 timer i døgnet, men er ikke forpliktet til å gjøre det. Derfor kan LABORATOIRES A-DERMA avbryte tilgangen, spesielt for vedlikehold og oppdateringer. LABORATOIRES A-DERMA er på ingen måte ansvarlig for noen av disse avbruddene og konsekvensene som kan oppstå for brukeren eller en tredjepart. 
LABORATOIRES A-DERMA forbeholder seg retten til å endre eller slette nettstedet uten varsel og uten noe som helst ansvar. Sletting eller endring av nettstedet kan ikke på noen måte rettferdiggjøre for brukere en bestemt kompensasjon, eller tildeling av skader og interesser. 

6.3. GARANTIER  Brukere erkjenner og aksepterer uttrykkelig at: 
• Bruk av nettstedet og tjenestene er på egen risiko. Tjenesten leveres basert på en "som den er"-tjeneste og tilgjengelig i henhold til dens tilgjengelighet, LABORATOIRES A-DERMA gir ingen uttrykkelig eller implisitt garanti knyttet til kvaliteten og kompatibiliteten til tjenesten for en bestemt bruk, og ikke- brudd på reglene for bruk av tjenesten av brukerne (denne listen er ikke uttømmende). 

• LABORATOIRES A-DERMA garanterer ikke at nettstedet og/eller tjenestene vil oppfylle deres forventninger; at de vil være uavbrutt, hensiktsmessige, sikre eller uten feil; at resultatene som kan oppnås ved å bruke tjenestene vil være nøyaktige og pålitelige; at kvaliteten på alle tjenestene, informasjonen eller annet materiale innhentet av dem på tjenesten vil oppfylle deres forventninger; at eventuelle feil i programvaren som brukes, vil bli rettet. 

• Alt materiale som lastes ned eller innhentes på annen måte mens du bruker tjenesten, gjøres på egen risiko. Brukere er alene ansvarlige for skade på datamaskinen eller tap av data som følge av nedlastning av dette materialet. 

ARTIKKEL 7 – IMMATERIELL EIENDOM  Med mindre annet er oppgitt her, alle elementene som vises på nettstedet (inkludert, spesielt, tekster, data, databaser, grafikk, logoer, merkevarer, navn, animasjoner, bilder, videoer, lyder, programvare og alle andre elementer) (heretter “Elementer") er den eksklusive eiendommen til PFDC og LABORATOIRES A-DERMA og/eller tredjeparter som har gitt den en lisens, og er underlagt fransk og internasjonal lov om opphavsrett og, i større grad, intellektuell eiendom. 

Disse elementene er beskyttet av opphavsrett (Droit d'Auteur), opphavsrett, varemerker, patenter, datadatabaser, forretningshemmeligheter og/eller alle andre immaterielle rettigheter. 
Alle rettigheter til reproduksjon, representasjon og offentlig kommunikasjon er forbeholdt, inkludert visuelle, fotografiske, ikonografiske eller andre representasjoner. Reproduksjon av hele eller deler av nettstedet i et hvilket som helst elektronisk format er strengt forbudt med unntak av uttrykkelig tillatelse fra publiseringsdirektøren. 

Merkene og logoene som brukes på nettstedet er patentert; reproduksjon av dem vil utgjøre en krenkelse. Alle bruksrettigheter er forbeholdt. I samsvar med artikkel L. 122-4 i åndsverkloven vil enhver representasjon eller reproduksjon som ikke er uttrykkelig autorisert, helt eller delvis på noen måte, være ulovlig og utgjøre en overtredelse som er straffbar i henhold til artikkel L. 335-2 og følgende. av åndsverkloven. 

Brukeren er ikke autorisert til å selge, kopiere, leie ut, markedsføre, overføre, tildele eller på annen måte undergi, modifisere, tilpasse nettstedet, slå det helt eller delvis sammen til annen programvare, oversette det, dekompilere det, demontere eller lage programvare eller funksjoner avledet fra nettstedet uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra publiseringsdirektøren.

LABORATOIRES A-DERMA gir brukeren en gratis, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, personlig lisens begrenset til deres private bruk, for å få tilgang til, bruke og se nettstedet og dets elementer. Denne rettigheten gis utelukkende for personlig, privat og ikke-kommersiell bruk, og med forbehold om å beholde alle merknader knyttet til reproduksjon og immaterielle rettigheter knyttet til dette. Som sådan er det forbudt for brukere å kopiere eller reprodusere hele eller deler av elementene på noen måte og på noe medium, eksisterende eller fremtidig, for å oversette elementene til et annet språk eller tilpasse elementene. 

Enhver annen bruk av elementene er strengt forbudt og utgjør et brudd på bestemmelsene i åndsverkloven. 

ARTIKKEL 8 – PERSONOPPLYSNINGER 

 

For mer informasjon om RETNINGSLINJER FOR BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER på nettstedet, ber LABORATOIRES A-DERMA brukere til å lese følgende informasjon: https://www.aderma.no/personvernerklaering
ARTIKKEL 9 – HYPERKOBLINGER  Brukeren blir minnet om at LABORATOIRES A-DERMA kan gi lenker til nettsteder og/eller applikasjoner som tilhører eller ikke tilhører Pierre Fabre Group. Disse nettstedene og/eller applikasjonene er uavhengige av nettstedet. 
LABORATOIRES A-DERMA redigerer eller kontrollerer ikke kildene og innholdet til disse nettsidene eller deres koblinger til andre nettsteder og/eller applikasjoner. 
Lenker til disse nettstedene og/eller applikasjonene utgjør ikke på noen måte godkjenning, validering eller adhesjon av LABORATOIRES A-DERMA til innholdet på disse nettsidene og/eller applikasjonene og, a fortiori, bruken som kan gjøres av dem. 
Følgelig kan LABORATOIRES A-DERMA ikke holdes ansvarlig for innholdet, produktene, tjenestene, reklamene, informasjonskapslene eller andre elementer på disse nettsidene, så vel som for eventuelle tap, enten bevist eller påstått, fortløpende eller i forbindelse med bruken av slik informasjon, tjenester eller data tilgjengelig på disse nettstedene og/eller applikasjonene. 

Hyperkoblinger kan kun opprettes på nettstedet med skriftlig forhåndsgodkjenning fra LABORATOIRES A-DERMA. Alle autorisasjonsforespørsler må sendes til følgende adresse: contact.aderma@pierre-fabre.com 
ARTIKKEL 10 – RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER 
For mer informasjon om bruken av informasjonskapsler på nettstedet, ber LABORATOIRES A-DERMA brukere til å lese informasjonskapseltabellen på følgende adresse:https://www.aderma.no/personvernerklaering 

 
 ARTIKKEL 11 – IKKE-AVSKRIVELSE OG DELVIS NULLITET  Hvis en av bestemmelsene i T&C-ene gjøres ugyldig ved en endring i lover, forskrifter eller ved en rettsavgjørelse, skal dette på ingen måte påvirke gyldigheten og samsvar med de andre bestemmelsene i T&C-ene. 
Det faktum at en av partene ikke kan stole på noen av bestemmelsene i T&C-ene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av deres rett til å påberope seg disse samme bestemmelsene på et senere tidspunkt. 
 
ARTIKKEL 12 – DIVERSE BESTEMMELSER  Hvis noen av bestemmelsene i disse T&C-ene mister sin gyldighet eller hvis en bestemmelse viser seg å inneholde et smutthull, vil den aktuelle bestemmelsen bli erstattet med en som kommer nærmest den fra et juridisk tolkningssynspunkt. 
Brukere erklærer og erkjenner å ha lest T&C-ene og bruken av nettstedet utgjør fra brukernes side en total og ubetinget aksept av alle T&C-ene. 
For spørsmål angående T&C-ene, eller spørsmål eller merknader om nettstedet eller dets brukerkonto, kan brukere skrive til følgende adresse: contact.aderma@pierre-fabre.com
 
ARTIKKEL 13 – ENDRING AV T&C-ENE 
T&C-ene kan endres når som helst av LABORATOIRES A-DERMA. Brukere vil bli varslet om disse endringene. Enhver bruk av nettstedet etter varsel om en endring vil utgjøre aksept av T&C-ene. Gjeldende T&C-ene vil da være de som er i kraft på nettstedet på datoen for bruk av en bruker. I tilfelle uenighet angående endringer i T&C-ene, samtykker brukeren i å ikke få tilgang til nettstedet.
I tilfelle en oversettelse av T&C-ene, er kun den franske versjonen gyldig og gjeldende. 

ARTIKKEL 14 – GJELVENDE LOV OG RELEVANTE DOMSTOL  T&C-ene og betingelsene er underlagt fransk lov. 
Enhver tvist som oppstår i forbindelse med T&C-ene og vil bli gjenstand for mekling før enhver rettslig eller voldgiftshandling. Hvis mekling mislykkes, skal tvisten bringes inn for den relevante franske domstolen. 

Tilbake til toppen